Vásárlási feltételek’

ÁTTEKINTÉS

Azzal, hogy meglátogatja oldalunkat és/vagy vásárol tőlünk valamit, Ön részt vesz a „Szolgáltatásunkban”, és elfogadja az alábbi feltételeket („Szolgáltatási feltételek”, „Feltételek”), beleértve az itt hivatkozott és/vagy hiperlinkkel elérhető további feltételeket és irányelveket. Ezek a Szolgáltatási feltételek a webhely minden felhasználójára vonatkoznak, beleértve, de nem kizárólagosan a böngésző, eladó, vásárló, eladó és/vagy tartalomszolgáltató felhasználókra.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, mielőtt hozzáférne weboldalunkhoz vagy használná azt. A weboldal bármely részének elérésével vagy használatával Ön elfogadja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek kötelező érvényűek. Ha nem ért egyet a feltételek mindegyikével, nem léphet be a weboldalra, és nem veheti igénybe a szolgáltatásokat. Amennyiben a jelen Szolgáltatási feltételek ajánlatnak minősülnek, az elfogadás kifejezetten a jelen Szolgáltatási feltételekre korlátozódik.

A jelenlegi üzlethez hozzáadott új funkciók vagy eszközök szintén a Szolgáltatási feltételek hatálya alá tartoznak. A Szolgáltatási feltételek legfrissebb változatát bármikor megtekintheti ezen az oldalon. Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Szolgáltatási feltételek bármely részét frissítsük, módosítsuk vagy kicseréljük a weboldalunkon történő frissítések és/vagy módosítások közzétételével. Az Ön kizárólagos felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt a változások miatt. A weboldal további használata vagy a weboldalhoz való hozzáférés a módosítások közzétételét követően a módosítások elfogadásának minősül.

Üzletünk a Shopify Inc.-en található. Ők biztosítják számunkra az online e-kereskedelmi platformot, amely lehetővé teszi számunkra, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat eladjuk Önnek.

1. RÉSZ – ONLINE ÁRUHÁZ FELTÉTELEI

A jelen Szolgáltatási feltételek elfogadásával Ön kijelenti, hogy legalább nagykorú a lakóhelye szerinti államban vagy tartományban, vagy nagykorú a lakóhelye szerinti államban vagy tartományban, és hozzájárult ahhoz, hogy engedélyezze minden kiskorú eltartottjának, hogy használja ezt az oldalt.

Nem használhatja termékeinket illegális vagy jogosulatlan célokra, és nem használhatja a Szolgáltatást a joghatósága alá tartozó törvények megsértésére (beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogi törvényeket). Nem továbbíthat férgeket vagy vírusokat, vagy romboló kódokat. természet.

A Feltételek bármelyikének megsértése vagy megsértése a Szolgáltatások azonnali megszüntetését vonja maga után.

2. SZAKASZ – SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármikor, bármilyen okból megtagadjuk a szolgáltatást Ön tudomásul veszi, hogy tartalma (a hitelkártyaadatok kivételével) titkosítatlanul továbbítható, és tartalmazhat (a) különféle hálózatokon keresztül történő átvitelt; és b) a hálózatok vagy eszközök csatlakoztatására vonatkozó műszaki követelmények teljesítése és az azokhoz való igazodás érdekében végrehajtott változtatások. A hálózaton keresztüli átvitel során a hitelkártyaadatok mindig titkosítva vannak.

Ön beleegyezik abba, hogy kifejezett írásos engedély nélkül nem reprodukálja, sokszorosítja, másolja, adja el, adja tovább vagy használja ki a Szolgáltatás bármely részét, használja a Szolgáltatást vagy a szolgáltatáshoz való hozzáférést, illetve a szolgáltatást nyújtó webhelyen található bármely elérhetőséget. . .

A jelen Megállapodásban használt címek csak a kényelem kedvéért szerepelnek, és nem korlátozzák vagy más módon nem befolyásolják a jelen Feltételeket.

3. SZAKASZ – AZ INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGA, TELJESSÉGE ÉS IDŐSZERŰSÉGE


Nem vállalunk felelősséget, ha az ezen az oldalon elérhető információk nem pontosak, teljesek vagy aktuálisak. Az ezen az oldalon található anyagok csak általános tájékoztatást szolgálnak, és nem támaszkodhatnak rájuk az elsődleges, pontosabb, teljesebb vagy aktuálisabb információforrások megtekintése nélkül hozott döntések kizárólagos alapjaként. Az ezen az oldalon található anyagokra való bármilyen támaszkodás a saját felelősségére történik.

Ez a webhely bizonyos történelmi információkat tartalmazhat. A történelmi információk szükségszerűen nem aktuálisak, és csak referenciaként szolgálnak. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az oldal tartalmát bármikor megváltoztassuk, de nem vagyunk kötelesek frissíteni az oldalunkon található információkat. Ön elfogadja, hogy az Ön felelőssége az oldalunkon bekövetkezett változások figyelemmel kísérése.


4. SZAKASZ – A SZOLGÁLTATÁS ÉS AZ ÁRAK VÁLTOZÁSAI


Termékeink árai előzetes értesítés nélkül változhatnak Fenntartjuk a jogot, hogy a Szolgáltatást (vagy annak bármely részét vagy tartalmát) bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk vagy megszüntessük. Nem vállalunk felelősséget sem Ön, sem harmadik fél felé semmilyen változásért , árváltozás, a Szolgáltatás felfüggesztése vagy megszüntetése.

5. SZAKASZ – TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK (ha van)


Bizonyos termékek vagy szolgáltatások kizárólag online érhetők el a weboldalon keresztül. Ezeknek a termékeknek vagy szolgáltatásoknak korlátozott mennyisége lehet, és csak visszaküldési szabályzatunk szerint lehet visszaküldeni vagy cserélni.

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy az üzletben megjelenő termékeink színeit és képeit a lehető legpontosabban jelenítsük meg. Nem tudjuk garantálni, hogy a számítógép monitorán megjelenő színek pontosak lesznek.

Fenntartjuk a jogot, de nem vagyunk kötelesek termékeink vagy szolgáltatásaink értékesítését bármely személyre, földrajzi régióra vagy joghatóságra korlátozni. Ezt a jogunkat eseti alapon gyakorolhatjuk. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy korlátozzuk az általunk kínált termékek vagy szolgáltatások mennyiségét. A termékleírások vagy a termékárak bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátásunk szerint megváltozhatnak. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármely termék gyártását bármikor leállítsuk. Az ezen az oldalon található bármely termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó ajánlat érvénytelen, ha az tiltott.

Nem garantáljuk, hogy az Ön által vásárolt vagy beszerzett termékek, szolgáltatások, információk vagy egyéb anyagok minősége megfelel az Ön elvárásainak, vagy a Szolgáltatásban előforduló hibákat kijavítják.

6. SZAKASZ – A SZÁMLÁZÁSI ÉS SZÁMLAINFORMÁCIÓK PONTOSSÁGA

Fenntartjuk a jogot, hogy visszautasítsunk minden tőlünk leadott megrendelést. Saját belátásunk szerint korlátozhatjuk vagy törölhetjük a személyenként, háztartásonként vagy rendelésenként vásárolt mennyiséget. Ezek a korlátozások vonatkozhatnak az ugyanazon ügyfélszámlával, hitelkártyával vagy ugyanazon ügyfélszámla, hitelkártya és/vagy ugyanazt a számlázási és/vagy szállítási címet használó rendelésekre. Abban az esetben, ha módosítunk vagy törölünk egy rendelést, megpróbálhatjuk értesíteni Önt a megrendelés leadásakor megadott e-mail címen és/vagy számlázási címen/telefonszámon. Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk vagy megtiltsuk azokat a megrendeléseket, amelyeket saját belátásunk szerint kereskedők, viszonteladók vagy forgalmazók adnak le.


Ön beleegyezik abba, hogy aktuális, teljes és pontos vásárlási és számlainformációkat adjon meg minden üzletünkben történő vásárláshoz. Ön beleegyezik, hogy haladéktalanul frissíti fiókját és egyéb adatait, beleértve az e-mail címét, a hitelkártyaszámát és a lejárati dátumokat, hogy végrehajthassuk tranzakcióit, és szükség esetén kapcsolatba léphessünk Önnel.
További információért tekintse meg visszaküldési szabályzatunkat.

7. SZAKASZ – OPCIONÁLIS ESZKÖZÖK

Hozzáférést biztosíthatunk harmadik fél eszközeihez, amelyek felett nincs felügyeletünk, ellenőrzésünk vagy bemenetünk.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy hozzáférést biztosítunk az ilyen eszközökhöz „ahogy vannak” és „ahogy elérhetőek” mindenféle garancia, képviselet vagy feltétel és bármilyen jóváhagyás nélkül. Nem vállalunk semmilyen felelősséget, amely abból ered, hogy harmadik féltől származó eszközöket használ vagy azzal kapcsolatos.

A webhelyen keresztül biztosított opcionális eszközök Ön általi használata teljes mértékben a saját kockázatára és belátása szerint történik, és gondoskodnia kell arról, hogy ismerje és elfogadja azokat a feltételeket, amelyek alapján az érintett harmadik fél szolgáltató(k) biztosítják az eszközöket. ).

A jövőben új szolgáltatásokat és/vagy funkciókat is kínálhatunk a webhelyen keresztül (beleértve az új eszközök és források kiadását). Az ilyen új funkciókra és/vagy szolgáltatásokra is a jelen Szolgáltatási feltételek vonatkoznak.

8. SZAKASZ – HARMADIK FÉL LINKEK

A Szolgáltatásunkon keresztül elérhető bizonyos tartalmak, termékek és szolgáltatások tartalmazhatnak harmadik felektől származó anyagokat.

A webhelyen található harmadik felek hivatkozásai olyan harmadik felek webhelyeire irányíthatják Önt, amelyek nem állnak kapcsolatban velünk. Nem vagyunk felelősek a tartalom vagy a pontosság vizsgálatáért vagy értékeléséért, és nem vállalunk garanciát és nem vállalunk felelősséget harmadik felek anyagaiért vagy webhelyeiért, vagy harmadik felek bármely más anyagáért, termékéért vagy szolgáltatásáért.

Nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért vagy kárért, amely bármely áru, szolgáltatás, erőforrás, tartalom vagy egyéb, harmadik felek webhelyével kapcsolatos tranzakciók vásárlásával vagy használatával kapcsolatos. Bármilyen tranzakció megkötése előtt figyelmesen olvassa el és értse meg a harmadik fél irányelveit és gyakorlatát. A harmadik fél termékeivel kapcsolatos panaszokat, követeléseket, aggályokat vagy kérdéseket a harmadik félhez kell intézni.

9. SZAKASZ – FELHASZNÁLÓI MEGJEGYZÉSEK, VISSZAJELZÉSEK ÉS EGYÉB BENYÚJTÁSOK


Ha kérésünkre bizonyos konkrét pályaműveket (pl. pályázati pályaműveket) küld, vagy kérésünk nélkül, kreatív ötleteket, javaslatokat, javaslatokat, terveket vagy egyéb anyagokat küld, akár online, e-mailben, postai úton, ill. ellenkező esetben (együttesen „megjegyzések”), Ön beleegyezik abba, hogy az Ön által nekünk küldött megjegyzéseket bármikor, korlátozás nélkül szerkeszthetjük, másolhatjuk, közzétehetjük, terjeszthetjük, lefordíthatjuk és egyéb módon bármilyen médiában felhasználhatjuk. Mi vagyunk és nem vagyunk kötelesek:

(1) az észrevételeket bizalmasan kezelni;

(2) kártérítést fizetni bármilyen megjegyzésért;

(3) válaszolni az észrevételekre.

Áttekinthetjük, szerkeszthetjük vagy eltávolíthatjuk a saját belátásunk szerint jogellenesnek, sértőnek, fenyegetőnek, rágalmazónak, becsületsértőnek, pornográfnak, obszcénnek vagy más módon kifogásolhatónak, illetve bármely fél szellemi tulajdonát vagy a jelen Szolgáltatási feltételeket sértő tartalmat, de nem kötelességünk. . .

Ön beleegyezik abba, hogy megjegyzései nem sértik semmilyen harmadik fél jogát, beleértve a szerzői jogot, a védjegyet, a magánélethez, a személyiséghez fűződő jogokat vagy más személyes vagy tulajdonjogot. Ön beleegyezik továbbá abba, hogy megjegyzései nem tartalmaznak rágalmazó vagy más módon jogellenes, sértő vagy obszcén anyagokat, és nem tartalmazhatnak olyan számítógépes vírust vagy más rosszindulatú programot, amely bármilyen módon befolyásolhatja a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó webhely működését. Tilos hamis e-mail címet használni, önmagán kívül másnak kiadni magát, vagy más módon félrevezetni minket vagy harmadik feleket a megjegyzések eredetét illetően. Kizárólag Ön felelős az Ön által tett megjegyzésekért és azok pontosságáért. Nem vállalunk felelősséget az Ön vagy bármely harmadik fél által közzétett megjegyzésekért.

10. SZAKASZ – SZEMÉLYES ADATOK

A személyes adatoknak az áruházon keresztül történő benyújtására adatvédelmi szabályzatunk vonatkozik. Adatvédelmi szabályzatunk megtekintéséhez.

11. SZAKASZ – HIBÁK, PONTOSSÁGOK ÉS KIhagyások
Esetenként előfordulhatnak olyan információk az oldalunkon vagy a Szolgáltatásban, amelyek tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat tartalmazhatnak, amelyek a termékleírásokhoz, árakhoz, promóciókhoz, ajánlatokhoz, termékszállítási költségekhez, szállítási időkhöz és elérhetőséghez kapcsolódnak. Fenntartjuk magunknak a jogot az esetleges hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok kijavítására, valamint az információk megváltoztatására vagy frissítésére, illetve a rendelések törlésére, ha a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon található információk bármikor pontatlanok, előzetes értesítés nélkül (beleértve a rendelés leadását is).

Nem vállalunk kötelezettséget a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó webhelyen található információk frissítésére, megváltoztatására vagy pontosítására, ideértve a korlátozások nélkül az árinformációkat is, kivéve, ha azt törvény írja elő. A Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó webhelyen alkalmazott konkrét frissítési vagy frissítési dátum nem tekinthető annak jelzésére, hogy a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó webhelyen található összes információ módosult vagy frissített.

12. SZAKASZ – TILTOTT FELHASZNÁLÁSOK

Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyéb tilalmakon kívül Önnek tilos az oldalt vagy annak tartalmát használni:

a) bármilyen jogellenes célból;

(b) másokat jogellenes cselekmények végrehajtására vagy abban való részvételre kérni;

(c) megsérteni bármely nemzetközi, szövetségi, tartományi vagy nemzeti szabályozást, szabályt, törvényt vagy helyi rendeletet;

(d) szellemi tulajdonjogaink vagy mások szellemi tulajdonjogainak megsértése vagy összeütközése;

(e) nem, szexuális irányultság, vallás, etnikai hovatartozás, faj, kor, nemzeti származás vagy fogyatékosság alapján zaklatni, bántalmazni, sértegetni, ártani, rágalmazni, lekicsinyelni, megfélemlíteni vagy megkülönböztetni;

f) hamis vagy félrevezető információ nyújtása;

(g) vírusok vagy bármely más típusú rosszindulatú kód feltöltése vagy továbbítása, amely bármilyen módon felhasználható vagy felhasználható, ami befolyásolja a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó webhely, más webhelyek vagy az Internet funkcionalitását vagy működését;

(h) mások személyes adatainak gyűjtésére vagy nyomon követésére;

(i) spam, adathalászat, pharm, ürügy, pók, feltérképezés vagy kaparás;

(j) bármilyen obszcén vagy erkölcstelen célból;

(k) a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó webhely, más webhelyek vagy az internet biztonsági funkcióinak beavatkozása vagy megkerülése. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a tiltott használat megsértése miatt megszüntessük a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal használatát.

13. SZAKASZ – A GARANCIA NYILATKOZATA; KORLÁTOLT FELELŐSSÉG

Nem garantáljuk, képviseljük és nem garantáljuk, hogy szolgáltatásunk Ön általi használata zavartalan, időszerű, biztonságos vagy hibamentes lesz.

Nem garantáljuk, hogy a szolgáltatás használatából származó eredmények pontosak vagy megbízhatóak lesznek.

Ön beleegyezik abba, hogy időről időre határozatlan időre eltávolíthatjuk a szolgáltatást, vagy bármikor, az Ön értesítése nélkül megszüntethetjük a szolgáltatást.

Ön kifejezetten elfogadja, hogy a szolgáltatást saját felelősségére használja vagy nem tudja használni. A Szolgáltatást, valamint a Szolgáltatáson keresztül Önnek nyújtott összes terméket és szolgáltatást (kivéve az általunk kifejezetten kijelentett eseteket) „úgy, ahogy van” és „ahogy rendelkezésre áll” az Ön használatára, mindenféle nyilatkozat, jótállás vagy feltétel nélkül biztosítjuk. kifejezett vagy hallgatólagos, beleértve az eladhatóságra, az eladható minőségre, az adott célra való alkalmasságra, a tartósságra, a jogcímre és a jogsértés hiányára vonatkozó összes hallgatólagos garanciát vagy feltételt.

Az Ajánlatok, igazgatóink, tisztségviselőink, alkalmazottaink, leányvállalataink, ügynökeink, vállalkozóink, gyakornokok, beszállítóink, szolgáltatóink vagy licencadóink semmilyen esetben sem felelősek semmilyen sérülésért, veszteségért, követelésért vagy bármilyen közvetlen, közvetett, véletlenszerű, büntető jellegű, különleges vagy következményes kárért. bármilyen jellegű, ideértve, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot, kieső bevételt, kieső megtakarítást, adatvesztést, csereköltségeket vagy hasonló károkat, akár szerződésen, jogsértésen (beleértve a hanyagságot), objektív felelősségen vagy máson alapulnak, amelyek az Ön használatából erednek. a szolgáltatás használatával vásárolt bármely szolgáltatás vagy termék, vagy bármely más, a szolgáltatás vagy bármely termék Ön általi használatához kapcsolódó követelés esetén, beleértve korlátozás nélkül a tartalom bármely hibáját vagy kihagyását, vagy bármely más, a szolgáltatás vagy bármely termék használata. a szolgáltatás vagy a szolgáltatáson keresztül közzétett, továbbított vagy más módon elérhetővé tett bármely tartalom (vagy termék) használatából eredő bármilyen veszteség vagy kár, még akkor is, ha ennek lehetőségéről értesítették. Mivel egyes államok vagy joghatóságok nem teszik lehetővé a következményes vagy véletlen károkért való felelősség kizárását vagy korlátozását, felelősségünk az ilyen államokban vagy joghatóságokban a törvény által megengedett maximális mértékre korlátozódik.


14. SZAKASZ – KÁRTÉRÍTÉS


Ön beleegyezik abba, hogy kártalanítja, megvédi és védi az Ajánlatot és anyavállalatunkat, leányvállalatainkat, leányvállalatainkat, partnereinket, tisztségviselőit, igazgatóit, ügynökeit, alvállalkozóit, licencadóit, szolgáltatóit, alvállalkozóit, beszállítóit, gyakornokait és alkalmazottait minden követeléstől vagy követeléstől, beleértve az ésszerű ügyvédeket is. bármely harmadik félnél felmerülő díjak a jelen Szolgáltatási feltételek vagy az azokban hivatkozott dokumentumok megsértése miatt vagy abból eredően, vagy bármely törvény vagy harmadik fél jogainak megsértése miatt.


15. SZAKASZ – VÁLASZTHATÓSÁG

Abban az esetben, ha a jelen Szolgáltatási feltételek bármely rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az ilyen rendelkezés mindazonáltal a vonatkozó törvények által megengedett legteljesebb mértékben végrehajtható, és a végrehajthatatlan rész a jelen Feltételektől elszakadtnak tekintendő. Szolgáltatás , az ilyen rendelkezés nem érinti a többi fennmaradó rendelkezés érvényességét és végrehajthatóságát.

16. SZAKASZ – MEGSZŰNÉS

A felek kötelezettségei és kötelezettségei, amelyek a felmondás időpontja előtt keletkeztek, a jelen Szerződés megszűnését követően minden célból fennmaradnak.

A jelen Szolgáltatási feltételek mindaddig hatályosak, amíg Ön vagy mi fel nem mondjuk. A jelen Szolgáltatási feltételeket bármikor felmondhatja, ha értesít minket arról, hogy nem kívánja tovább használni Szolgáltatásainkat, vagy ha abbahagyja oldalunk használatát.

Ha kizárólagos megítélésünk szerint Ön elmulasztja, vagy gyanítjuk, hogy elmulasztotta betartani a jelen Szolgáltatási feltételek bármely feltételét vagy rendelkezését, a jelen szerződést bármikor felmondhatjuk előzetes értesítés nélkül, és Ön továbbra is felelős minden összegért. a felmondás időpontjáig esedékes; és/vagy ezért megtagadhatja a hozzáférést Szolgáltatásainkhoz (vagy azok bármely részéhez).


17. SZAKASZ – TELJES MEGÁLLAPODÁS

A jelen Szolgáltatási feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem jelenti az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondást.

A jelen Szolgáltatási feltételek és az általunk ezen az oldalon vagy a Szolgáltatással kapcsolatban közzétett bármely szabályzat vagy működési szabály alkotja a teljes megállapodást és egyetértést Ön és köztünk, és szabályozza a Szolgáltatás Ön általi használatát, felülírva minden korábbi vagy egyidejű megállapodást, kommunikációt és javasolja. , akár szóban, akár írásban, Ön és köztünk (beleértve, de nem kizárólagosan, a Szolgáltatási feltételek bármely korábbi verzióját).

A jelen Szolgáltatási feltételek értelmezésében fellépő félreértések nem értelmezhetők a szövegező fél ellen.

18. SZAKASZ – ALKALMAZANDÓ JOG


A felhasználási feltételekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon az info@Ajánlatok.com címhez. A jelen Szolgáltatási feltételekre és azokra a külön megállapodásokra, amelyek alapján a Szolgáltatásokat nyújtjuk Önnek, az Egyesült Királyság törvényei az irányadók, és azokkal összhangban kell értelmezni.

19. SZAKASZ – A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK VÁLTOZÁSAI


Ezen az oldalon bármikor megtekintheti az Általános Szerződési Feltételek legújabb verzióját.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint frissítsük, módosítsuk vagy lecseréljük a jelen Szolgáltatási feltételek bármely részét azáltal, hogy frissítéseket és változtatásokat teszünk közzé weboldalunkon. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze weboldalunkat a változások miatt. A jelen Szolgáltatási feltételek bármely módosításának közzétételét követően webhelyünk vagy szolgáltatásunk további használata vagy hozzáférése a változtatások elfogadását jelenti.

20. SZAKASZ – ELÉRHETŐSÉGI ADATOK

Az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos kérdéseit az info@Ajánlatok.com címre lehet küldeni